Przypominamy o trwającym konkursie "Wspólnie o Funduszach Europejskich"

25.06.2018

Przypominamy o trwającym konkursie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na najlepsze inicjatywy informujące o możliwościach korzystania ze środków unijnych.

W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, partnerzy społeczno-gospodarczy i władze miejskie. Najlepsze pomysły mogą otrzymać do 24 tys. zł na realizację.

Termin na składanie zgłoszeń został wydłużony do 29 czerwca 2018 r.

Więcej informacji o konkursie znajdą Państwo na stronie MIiR.

Zapraszamy do udziału!

Poleć innym: