Regionalny Program Operacyjny pomaga rozwijać kompetencje

30.05.2018

Dziś (30 maja), w obecności wicemarszałka Macieja Żywno, została podpisana umowa z Fundacją Pro Anima, która będzie realizować projekt w szkołach podstawowych w Sokołach i Bruszewie.

Z dotacji w wysokości ponad 160 tys. zł skorzysta łącznie ponad 150 uczniów oraz 16 nauczycieli pracujących w tych placówkach. W ramach projektu uczniowie m.in. będą mogli uczestniczyć w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe, czyli takie, które są niezbędne na rynku pracy, np. językowe, matematyczne, naukowo-techniczne czy informatyczne.

Wdrożony ma też być program indywidualizacji pracy z uczniem, a nauczyciele podniosą kompetencje z zakresu pedagogiki specjalnej, co pomoże im w pracy z uczniami z niepełnosprawnościami.

Fundusze z programu regionalnego zostaną też przeznaczone na doposażenie sal przyrodniczej i językowej w szkole w Sokołach.

 

 

Poleć innym: