Remonty i nowy sprzęt w szpitalach

28.06.2018

Szpitale w Mońkach i w Choroszczy otrzymają ponad 6 mln zł dofinasowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na inwestycje. Taką decyzję podjął dziś, 28 czerwca, Zarząd Województwa Podlaskiego.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach doposaży i wymieni aparaturę medyczną w pracowni endoskopii oraz wykona tam remont. Poza tym, wymieni przestarzały aparat RTG w pracowni rentgenodiagnostyki i kupi aparaturę medyczną na potrzeby oddziału rehabilitacji oraz zakładu rehabilitacji leczniczej. Koszt tej inwestycji to 3,4 mln zł, a dofinansowanie 2,9 mln zł.

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choroszczy przebuduje budynek na potrzeby oddziału ogólnopsychiatrycznego i oddziału leczenia zaburzeń nerwicowych. Kupi również sprzęt medyczny niezbędny na tych oddziałach oraz w Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Białymstoku. Koszt to 6,5 mln zł, a dotacja z RPOWP – 3,4 mln zł.

Szpitale te wzięły udział w konkursie na inwestycje zdrowotne. To kolejne inwestycje, wybrane do dofinansowania w tym naborze. We wtorek, 26 czerwca, Zarząd Województwa przyznał 25,3 mln zł dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego dla sześciu placówek: Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, Białostockiego Centrum Onkologii, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach, Szpitala Ogólnego w Kolnie, Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach, Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Białymstoku.

Trwa ocena pozostałych wniosków, zgłoszonych w ramach tego konkursu.

Poleć innym: