Roczne spotkanie z Komisją Europejską

20.12.2018

Podczas spotkania, które odbyło się 19 grudnia w Warszawie podsumowano dotychczasowe wdrażanie funduszy UE w Polsce, w tym m.in. realizację regionalnych programów operacyjnych.

Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju, poinformował, że widoczne są postępy we wdrażaniu zarówno programów krajowych, jak i regionalnych. Zakontraktowanych jest już 67 proc. wszystkich środków, a płatności sięgają 23 proc. To wynik wyższy niż średnia unijna.

Został też omówiony stan tzw. ram wykonania (od ich skutecznej realizacji będzie zależeć przyznanie premii za sprawną realizację programów) oraz kwestie związane z informacją i promocją funduszy europejskich.

Spotkanie stało się też dobrą okazją do rozmów o barierach i problemach wpływających na realizację poszczególnych programów. To bardzo ważne, ponieważ w 2019 roku odbędzie się przegląd ich wdrażania.

W rocznym spotkaniu wzięli udział m.in. dyrektorzy z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej w Komisji Europejskiej: Erich Unterwuzacher, Chris Todd, Wolfgang Münch, przedstawicielka Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych Judit Rozsa, Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński, Podsekretarz Stanu w MIiR Adam Hamryszczak, a także marszałkowie i wicemarszałkowie województw. Województwo podlaskie reprezentował marszałek Artur Kosicki.

Poleć innym: