Rozstrzygnięcie naboru na projekty inwestycyjne w zakresie chorób nowotworowych

31.01.2019

Instytucja Zarządzająca RPOWP podaje do wiadomości listę projektów złożonych w odpowiedzi na nabór w ramach Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania. IZ przedstawia również skład Komisji Oceny Projektów.

Lista projektów (PDF 221 kB)

Skład Komisji Oceny Projektów (PDF 361 kB)

Poleć innym: