Rozstrzygnięcie naboru w ramach Działania 7.1

17.08.2018

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia „Listę projektów, które spełniły kryteria wyboru, uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania w odpowiedzi na konkurs nr RPPD.07.01.00-IZ.00-20-004/17 w ramach Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, cz. III” – ostatnią w ramach konkursu nr RPPD.07.01.00-IZ.00-20-004/17, przyjętą uchwałą Nr 312/4569/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 14 sierpnia 2018 r.

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia także informację o składzie Komisji Oceny Projektów (KOP) powołanej w ramach Osi Priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.

Lista projektów wybranych do dofinansowania - część 3, ostatnia (PDF 535 kB)

Skład Komisji Oceny Projektów (PDF 227 kB)

Poleć innym: