Rozstrzygnięcie naboru w ramach Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

06.09.2018

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia „Listę projektów, które spełniły kryteria wyboru, uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania w odpowiedzi na konkurs nr RPPD.07.02.01-IZ.00-20-003/17, część III" - ostatnią w ramach Działania 7.2 Rozwój usług społecznych, Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przyjętą uchwałą Nr 316/4642/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 4 września 2018 r.

Lista projektów wybranych do dofinansowania - część III, ostatnia (PDF 293 kB)

Poleć innym: