RPO wesprze osoby starsze i niesamodzielne

08.08.2018

Zarząd Województwa Podlaskiego zatwierdził do dofinansowania projekt skierowany do mieszkańców gminy Orla.

Z projektu, który zrealizuje Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska, skorzysta 21 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej – starszych, niesamodzielnych czy zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Dla starszych i niesamodzielnych mieszkańców gminy Orla jest przewidziana pomoc w postaci indywidualnej opieki w miejscu zamieszkania oraz zasiłków celowych. Z kolei osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym będą mogły np. wyszkolić się na asystentów osób niesamodzielnych.

Projekt uzyskał dofinansowanie w konkursie zorganizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego przez Lokalną Grupę Działania „Puszcza Białowieska”. Jego wartość to 198,1 tys. zł, dofinansowanie wyniesie 178,9 tys. zł.

 

Poleć innym: