Ruszaj na targi z Regionalnym Programem Operacyjnym

18.05.2018

Niespełna dwa tygodnie zostały na zgłoszenie wniosku do konkursu, w którym można uzyskać dotację na udział w targach, wystawach, misjach, wizytach studyjnych.

Nabór jest ogłoszony z poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. To pierwszy taki konkurs w tym rozdaniu unijnych pieniędzy w regionie.

Cztery rundy

Konkurs, którego budżet wynosi 8 milionów złotych, ruszył 26 lutego i został podzielony na cztery rundy. Trzy z nich już się zakończyły. Dofinansowanie otrzymały już pierwsze projekty. Przed nami ostatnia tura. Warto więc skorzystać z okazji i złożyć wniosek. Zwłaszcza że drugi nabór na takie działania nie jest planowany w tym roku.

W naborze mogą wziąć udział przedsiębiorstwa sektora MŚP (mikro-, małe i średnie), samorządy, instytucje otoczenia biznesu i porozumienia tych podmiotów. Przy czym, wnioskodawcy inni niż przedsiębiorstwa mogą się ubiegać o wsparcie wyłącznie pod warunkiem zapewnienia udziału przedsiębiorstw w realizacji projektu. Grupą docelową i ostatecznym odbiorcą wsparcia w ramach poddziałania 1.4.1 są przedsiębiorstwa sektora MŚP!

Pokażmy się światu

Dofinansowanie można uzyskać na wizyty studyjne i misje zagraniczne, udział w krajowych i zagranicznych targach czy wystawach lub w innych ważnych dla danej branży wydarzeniach o charakterze międzynarodowym, organizację zbiorowych wystaw na terenie województwa podlaskiego – ukierunkowanych na przyjęcie potencjalnych zagranicznych partnerów handlowych. Warto jednak podkreślić, że wsparcie adresowane jest wyłącznie do podlaskich przedsiębiorców. Posiadanie siedziby w województwie podlaskim będzie weryfikowane na podstawie wpisu do KRS w momencie złożenia wniosku oraz udzielenia wsparcia. Przedsiębiorstwa posiadające jedynie oddział w Podlaskiem nie dostaną dotacji.

Przy czym, jedno przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie maksymalnie na dwa wydarzenia (tj. targi, misje i inne wydarzenia o charakterze międzynarodowym) w ciągu jednego roku kalendarzowego.

‒ Już 30 maja kończy się czwarta i ostatnia runda przyjmowania wniosków o dofinansowanie udziału w targach i misjach gospodarczych – mówi Maciej Żywno, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego. – Dlatego zachęcam przedsiębiorców, aby skorzystali z pieniędzy na ten cel, które są jeszcze dostępne w ramach RPO. Taka forma promocji, zwłaszcza za granicą, jest doskonałym narzędziem do nawiązywania kontaktów handlowych, pozyskiwania nowych kontrahentów i poszerzania rynków zbytu dla produktów wytwarzanych przez podlaskie przedsiębiorstwa. Wiele z tych produktów może z powodzeniem konkurować na międzynarodowych rynkach. Warto więc pozyskać dotację na pokazanie je światu – zachęca wicemarszałek.

100 tysięcy na targi zagraniczne

Jeśli chodzi o poziom dofinansowania, to mikro- i małe przedsiębiorstwa mogą liczyć na 85 procent dofinansowania (wydatków kwalifikowanych), średnie na 65 procent, a pozostałe podmioty – na 85 proc.

Na wydarzenia odbywające się w kraju jeden podmiot może uzyskać maksymalnie 50 tys. złotych, a na te zagranicą – 100 tysięcy złotych.

A na co można przeznaczyć te pieniądze? Na m.in. wynajęcie powierzchni wystawienniczej, zaprojektowanie i zabudowę stoiska wystawowego czy ekspozycji, materiały promocyjne, wpis do katalogu targowego, opłatę rejestracyjną, wstęp na teren wystaw i targów, transport eksponatów (wraz z ubezpieczeniem i odprawą celną), podróż i zakwaterowanie uczestników, opłaty związane z pozyskaniem wiz oraz obowiązkowych ubezpieczeń, opłaty za usługi tłumaczeń podczas udziału w misji gospodarczej za granicą. Szczegółowy katalog wydatków kwalifikowalnych, czyli takich, na które można uzyskać dotację, został ujęty w regulaminie konkursu.

Dodatkowe punkty

Premiowane są projekty przyczyniające się do:

  • rozwoju sektorów gospodarki wskazanych w Planie rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015-2020+,
  • promocji i nawiązywania relacji gospodarczych na priorytetowych zagranicznych rynkach geograficznych określonych w Strategii Promocji Gospodarczej Województwa Podlaskiego,
  • realizacji projektów z udziałem większej liczby partnerów (najwięcej punktów przy udziale 15 przedsiębiorstw).

Poleć innym: