Ruszył konkurs na ochronę zabytków

19.01.2016

Zachęcam tych wszystkich, którzy dbają o nasze zabytki, by wystartowali w tym konkursie i uzyskali wsparcie na ich ochronę – mówił wicemarszałek Maciej Żywno na konferencji prasowej, która odbyła się we wtorek, 19 stycznia.

Poświęcona była naborowi, który właśnie ruszył z Działania 8.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. – Samorząd wojewódzki odpowiada za rozwój regionu na różnych jego płaszczyznach. Ważna jest przedsiębiorczość, edukacja, infrastruktura…, ale i kultura – podkreślił wicemarszałek.

Jak dodał Jakub Krawczuk, dyrektor Departamentu Wdrażania Regionalny Program Operacyjny, wnioski przyjmowane są od wczoraj, tj. 18 stycznia, do piątku, 29 lutego, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, przy ul. Poleskiej 89 w Białymstoku. – Rozstrzygnięcie konkursu planujemy w maju – zapowiedział dyrektor Krawczuk.

W konkursie mogą startować m.in. samorządy, organizacje pozarządowe prowadzące działalność związaną z kulturą, Kościoły i związki wyznaniowe oraz rządowe i samorządowe instytucje kultury;

Dofinansowanie można otrzymać na:

  • ochronę zabytków, czyli np. prace konserwatorskie, restauratorskie (dotyczące odbudowy, przebudowy obiektów wpisanych do rejestru zabytków), zagospodarowanie terenu wokół obiektów dziedzictwa kulturowego, dostosowanie obiektów zabytkowych do potrzeb osób niepełnosprawnych czy zabezpieczenie ich przed zagrożeniami (chodzi tu np. o monitoring, instalacje alarmowe, przeciwpożarowe);
  • ochronę obiektów dziedzictwa kulturowego, czyli m.in. na konserwację muzealiów, starodruków, archiwaliów, księgozbiorów, zakup sprzętu wystawienniczego, magazynowego, technicznego i multimedialnego, a także dostosowanie obiektów zabytkowych do prowadzenia działalności kulturalnej;

Natomiast nie można uzyskać wsparcia na budowę nowej infrastruktury kulturalnej oraz organizację imprez o charakterze kulturalnym, takich jak wystawy, festiwale.

Do podziału w ramach konkursu jest 40 mln zł.

Wicemarszałek Maciej Żywno zaprosił również wszystkich, którzy są zainteresowani złożeniem wniosku na konkurs, na szkolenia, podczas których omówione zostaną zasady naboru. Odbędą się one 27 stycznia i 2 lutego, w UMWP przy ul. Poleskiej 89 w Białymstoku. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Poleć innym: