Sami wyprodukują energię

02.01.2019

Pod koniec grudnia zostały podpisane kolejne umowy na realizację projektów, dzięki którym m.in. firmy i samorządy będą mogły samodzielnie produkować energię elektryczną i cieplną oraz wykorzystywać ją na własny użytek.

Z dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego skorzystały dwa przedsiębiorstwa i gmina Puńsk. Wartość tych inwestycji to 2,7 mln zł, dofinansowanie wynosi prawie 1,7 mln zł.

Oto zawarte umowy.

 • Beneficjent: CENTRUM HANDLOWO-PRODUKCYJNE Walenty Szczuka
  • Tytuł projektu: „Zielona Energia – budowa instalacji do produkcji energii z OZE”
  • Wartość projektu: 481,8 tys. zł
  • Dofinansowanie: 313,4 tys. zł

Instalacje fotowoltaiczne wraz z turbinami wiatrowymi o mocy 200 W zostaną zamontowane na dwóch obiektach należących do firmy, które znajdują się w Kleszczelach. Inwestycja wpłynie na zmniejszenie kosztów działalności przedsiębiorstwa, a tym samym poprawę jego konkurencyjności.

 • Beneficjent: Drobiszewska Barbara i Drobiszewski Ryszard s.c.
  • Tytuł projektu: „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynku domu weselnego Kamienny Krąg w Rudnikach”
  • Wartość projektu: 263 tys. zł
  • Dofinansowanie: 178,5 tys. zł

W ramach projektu na budynku domu weselnego powstanie instalacja fotowoltaiczna o mocy 39,00 kWp. Instalacja pozwoli na zmniejszenie kosztów funkcjonowania obiektu.

 • Beneficjent: Gmina Puńsk
  • Tytuł projektu: „Ekologiczne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Puńsk”
  • Wartość projektu: 573,7 tys. zł
  • Dofinansowanie: 326,5 tys. zł

Inwestycja obejmie trzy budynki użyteczności publicznej. Instalacje fotowoltaiczne pojawią się na budynku hydroforni w Pełelach i hydroforni w Puńsku. Z kolei na budynku Domu Kultury Litewskiej w Puńsku zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne i kolektory słoneczne. Wyprodukowana w ten sposób energia będzie wykorzystywana na potrzeby własne tych obiektów.

 

 

 

Poleć innym: