Siedem gmin usunie azbest z dachów

28.08.2018

Będzie to możliwie dzięki dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego, którą na posiedzeniu we wtorek, 28 sierpnia, przyznał Zarząd Województwa.

Azbest z dachów domów mieszkańców gminy, a także lokalnych przedsiębiorstw usuną gminy Bielsk Podlaski, Szypliszki, Krasnopol, Zambrów, Szepietowo, Nowe Piekuty i Grajewo. Wartość tych inwestycji to 738 tys. zł, dofinansowanie 580 tys. zł. Gminy zdemontują azbest, a jeśli już został zdemontowany, to odbiorą go z posesji. Po czym wywiozą i unieszkodliwią go. Ze względu na wysoką szkodliwość tego materiału, projekty te mają na celu ochronę zdrowia mieszkańców i stanu środowiska.

Gminy te wzięły udział w konkursie z Działania 6.1. Efektywny system gospodarowania odpadami, ogłoszonego właśnie na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu. Projekty kolejnych gmin są jeszcze oceniane.

Poleć innym: