Słoneczne instalacje OZE w gminie Szczuczyn

06.03.2018

Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Maciej Żywno i Członek Zarządu Województwa Stefan Krajewski podpisali dziś, 6 marca z burmistrzem Szczuczyna Arturem Kuczyńskim umowę na realizację projektu „Słoneczne instalacje OZE w gminie Szczuczyn”.

Gmina otrzyma prawie 1,3 mln zł dotacji z RPO na kupno i instalację instalacji paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na domach mieszkańców.

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej gminy Szczuczyn poprzez: zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego mieszkańcom, zmniejszenie opłat za energię elektryczną, ograniczenie zużycia energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych, zmniejszenie emisji CO2, zwiększenie udziału energii z odnawialnych źródeł w bilansie energetycznym gminy, podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie oszczędności gospodarowania energią. Aby otrzymać dofinansowanie z RPO w wysokości 1,3 mln zł, gmina musiała wygospodarować wkład własny w wysokości niemal 700 tys. zł.  Projekt zostanie zrealizowany w III kwartale 2018 r.

Poleć innym: