Spotkania informacyjne i konsultacje indywidualne dotyczące naborów wniosków w ramach Osi VII Poprawa spójności społecznej

16.07.2018

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych dotyczących planowanych naborów wniosków:

Zapraszamy również do udziału w indywidualnych konsultacjach, dotyczących konkursów organizowanych w ramach Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Konsultacje mają formę spotkań z pracownikami Referatu Wdrażania Włączenie Społeczne i odbywają się w siedzibie UMWP przy ul. Poleskiej. Chęć spotkania można zgłosić telefonicznie: 85 66 54 254, 85 66 54 258 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: anna.lukaszewska@wrotapodlasia.pl lub anna.mieczkowska@wrotapodlasia.pl.

Poleć innym: