Stwórz produkt sieciowy – spotkanie informacyjne dla MŚP

14.05.2019

Jeśli jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą i planujesz zrealizować projekt, w wyniku którego powstanie innowacyjny produkt sieciowy, to spotkanie jest skierowane właśnie do Ciebie – przyjdź i dowiedz się, jakie wsparcie możesz uzyskać w ramach poddziałania 1.3.2 POPW Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP .

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

Projekty obejmują łącznie:

  • inwestycje w spójną infrastrukturę produktów sieciowych;
  • opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu;
  • realizowanie projektu na terytorium co najmniej jednego województwa Polski Wschodniej (województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie) w ramach konsorcjum składającego się z minimum 3 MŚP lub samodzielnie
  • projekty dotyczące inwestycji początkowej i prowadzące do stworzenia innowacyjnych produktów sieciowych.

Uwaga: nowe kryteria wyboru tj.:

  • możliwość realizacji projektu przez samodzielnego MŚP,
  • zmniejszenie minimalnej wartości projektu do 5 mln zł wydatków kwalifikowalnych,
  • możliwość sfinansowania wydatków z nowego rodzaju pomocy na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną spełnia warunki ustanowione w art. 55 rozporządzenia KE nr 651/2014.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona.

 Daty i szczegóły spotkań są dostępne na stronie: www.prawodoprzedsiebiorczosci.parp.gov.pl.

Poleć innym: