Sześć gmin z dotacjami na OZE

30.04.2018

Kolejne podlaskie samorządy zapewnią swoim mieszkańcom energię cieplną i elektryczną ze źródeł odnawialnych.

W kwietniu umowy na montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych podpisały miasto Zambrów (125 instalacji fotowoltaicznych) oraz gminy: Jedwabne (118 kolektorów, 32 panele fotowoltaiczne), Jasionówka (38 kolektorów słonecznych, 10 paneli fotowoltaicznych), Białowieża (22 instalacje fotowoltaiczne, 6 kolektorów), Dąbrowa Białostocka (143 kolektory, 23 panele fotowoltaiczne), Kołaki Kościelne (87 kolektorów słonecznych).

Łączne dofinansowanie tych inwestycji to prawie 7 mln zł.

Wykorzystanie energii słonecznej pomoże poprawić jakość powietrza oraz zwiększy bezpieczeństwo energetyczne gmin. Z kolei ich mieszkańcy będą płacić mniej za energię.

Projekty zostały wybrane do dofinasowania w ostatnim konkursie z działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

 

Poleć innym: