Szkolenia z zakresu pomocy publicznej na działalność B+R dla przedstawicieli uczelni i jednostek naukowych – beneficjentów RPO 2007-2013 oraz potencjalnych beneficjentów RPO 2014-2020

05.09.2017

Ministerstwo Rozwoju organizuje w czwartym kwartale 2017 r. dwudniowe szkolenia z zakresu pomocy publicznej na działalność B+R dla przedstawicieli jednostek naukowych (uczelni) planujących realizację lub zaangażowanych w realizację projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013 oraz 2014-2020.

Celem szkoleń jest zwiększenie poziomu wiedzy wśród pracowników uczelni i jednostek naukowych na temat zasad wsparcia działalności B+R oraz zasad dotyczących pomocy publicznej na działalność B+R, w szczególności w zakresie infrastruktury B+R, oraz innych kwestii wynikających z komercyjnego wykorzystania infrastruktury uczelni i jednostek naukowych, wspartej ze środków UE.

W trakcie szkolenia omówione zostaną zagadnienia dotyczące zasad realizacji projektów w obszarze B+R zgodnie ze wspólnotowymi podstawami pomocy publicznej, zagadnienia rozdziału działalności gospodarczej i niegospodarczej w realizacji projektów z zakresu infrastruktury B+R oraz praktyczne aspekty dotyczące stosowania mechanizmu monitorowania i wycofania.

Szkolenia przeprowadzą eksperci z zakresu pomocy publicznej w dziedzinie B+R oraz pracownicy Ministerstwa Rozwoju.

Szkolenia będą odbywać się w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie.

Do wyboru są następujące terminy:

  • 4-5 października 2017 r.
  • 16-17 października 2017 r.
  • 25-26 października 2017 r.
  • 7-8 listopada 2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące spotkania, w tym zasad udziału i sposobu rejestracji znajdują się na stronie Ministerstwa Rozwoju: http://www.mr.gov.pl/szkolenie-br-uczelnie.

Poleć innym: