Szkolenie dla jednostek samorządu terytorialnego

04.12.2017

Na dzisiejszym spotkaniu chcemy poruszyć najbardziej aktualne kwestie związane z regionalnymi programami operacyjnymi, prawidłowym rozliczaniem przez jednostki samorządu terytorialnego podatku VAT, a także podzielimy się z Państwem doświadczeniami w zakresie wspierania samorządów we wdrażaniu projektów na rzecz wzrostu poziomu systemu obsługi przedsiębiorców, wspierania rozwoju i eksportu lokalnych firm oraz budowy marki i przyciągania inwestorów – witał uczestników szkolenia Jerzy Leszczyński, Marszałek Województwa Podlaskiego.

Ponad 80 osób z całego województwa podlaskiego wzięło udział w szkoleniu, jakie dziś, 4 grudnia zostało przeprowadzone pod patronatem Marszałka Województwa Poldaskiego przez ekspertów PwC. - Chcemy podzielić się swoim doświadczeniem w dwóch kwestiach. Po pierwsze: kwestia rozwoju gospodarczego i co samorządy mogą w tej kwestii robić, bo jak wiadomo współpraca z przedsiębiorcami ma coraz większe znaczenie dla samorządów. I po drugie – strukturyzowanie inwestycji samorządowych – przedstawimy bardzo aktualne kwestie dotyczące rozliczania podatku VAT – podkreślał Dionizy Smoleń, dyrektor PwC Polska.

Spotkanie zostało podzielone na bloki tematyczne. Pierwszy temat brzmiał: "Rozwój regionalny a zintegrowany system planowania rozwoju". Wioletta Dąbrowska, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego, poinformowała, jakie są możliwości wsparcia projektów poza dotacjami bezpośrednimi, jakie projekty są realizowane w regionie i jakie przynoszą efekty. Przedstawiła również harmonogram konkursów na 2018 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Ogłoszonych zostanie 28 konkursów oraz 3 nabory w ramach projektów zintegrowanych, przeznaczonych dla gmin Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Do podziału będzie aż 709 mln zł na różnego typu przedsięwzięcia.

W kolejnych punktach głos zabrali eksperci PwC. Mówili o m.in. Systemie Obsługi Przedsiębiorców, o głównych wyzwaniach stojących przed JST różnej wielkości w zakresie obsługi i wsparcia rozwoju przedsiębiorców, doświadczeniach dotyczących samorządowych programów wsparcia rozwoju i eksportu przedsiębiorstw, budowaniu marki regionu i przyciąganiu inwestorów. Informowali także o skutkach wprowadzonego od 1.01.2016 r. tzw. prewspółczynnika VAT i jego wpływie na rozliczanie VAT od inwestycji polegających na rozbudowie sieci wodociągowych czy kanalizacyjnych, wątpliwościach w zakresie rozliczeń podatkowych związanych z inwestycjami w odnawialne źródła energii, a także o planowanych zmianach w ustawie o VAT.

Poleć innym: