Szkolenie dla Lokalnych Grup Działania

30.11.2017

W czwartek, 30 listopada, członkowie Lokalnych Grup Działania w naszym województwie poznali zasady, na jakich będą rozliczać projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego w przyszłym roku.

Szkolenie odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego przy ul. Poleskiej w Białymstoku i dotyczyło wprowadzenia uproszczonej metody rozliczania wydatków w projektach współfinansowanych z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, ze szczególnym uwzględnieniem kwot ryczałtowych.

Spotkanie zorganizowała Instytucja Zarządzająca RPOWP 2014-2020, aby już teraz przygotować przyszłych beneficjentów do rozliczania projektów w przyszłym roku. Członkowie LGD mieli okazję poznać zasady, jakie będą wkrótce ich obowiązywać. Jak zawsze na szkoleniach IZ, był też czas na zadawanie pytań oraz indywidualne konsultacje.

Przypomnijmy, że tylko dwa województwa, w tym właśnie podlaskie, zdecydowały się na wyodrębnienie w Regionalnym Programie Operacyjnym oddzielnej osi, poświęconej RLKS (Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność). Z tych środków korzystają właśnie społeczności lokalne, na podstawie Lokalnej Strategii Rozwoju, która określa ich problemy i potencjały. Łącznie na ten instrument, czyli RLKS, przewidziano w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – 59 mln euro, czyli 250 mln zł.

Poleć innym: