Umowy podpisane. Ponad 30 milionów dofinansowania z RPOWP na inwestycje drogowe w Łomży

23.08.2017

Cztery łomżyńskie ulice: Zawadzka, Glogera, Poligonowa i Nowogrodzka zostaną wyremontowane i przebudowane dzięki dotacjom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Umowy na ponad 30 milionów złotych podpisali dziś, 23 sierpnia, z władzami Łomży Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński i Członek Zarządu Województwa Stefan Krajewski.

– To wielkie wydarzenie dla naszego miasta. Podpisujemy umowy na kolejne, niezwykle istotne dla miasta drogi. Jak dużo się w naszym mieście remontuje, dobrze wiedzą mieszkańcy, a turyści przejeżdżający przez nasze miasto mogą sami zobaczyć – powiedział prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski po powitaniu wszystkich zebranych na konferencji.

– Cieszymy się, że mogliśmy wesprzeć Łomżę środkami z RPOWP. Środki na infrastrukturę w subregionach zostały w naszym RPO wynegocjowane z Komisją Europejską. Skorzystały z tego także Suwałki i Bielsk Podlaski. Zarząd Województwa natomiast zwiększył pulę do 90 mln zł, tak by ulicę Zawadzką w Łomży można było w całości wyremontować. Gratuluję samorządowi dobrych wniosków – powiedział marszałek Jerzy Leszczyński.

Połowa projektów z Łomży

Zarząd Województwa na drogi lokalne w tym konkursie przeznaczył z RPOWP 90 mln zł. Dotacje otrzyma osiem projektów, z czego aż cztery pochodzą z Łomży. Warte są blisko 40 mln zł, a dofinansowanie z RPOWP wynosi ponad 30 mln zł.

– Wspólnie pracujemy dla dobra mieszkańców. Wy się cieszycie, że otrzymaliście dofinansowanie, my – że mogliśmy je przyznać. Łomża jest nam bliska, mamy do niej sentyment – dodał Stefan Krajewski. – Ważne, że wszystkie wnioski zostały dobrze ocenione. Gdyby do dróg remontowanych w Łomży, dodać drogi wojewódzkie z innych programów, także z PROW, z którego skorzystało część gmin powiatu łomżyńskiego – to daje dopiero pełny obraz, jak drogi w tym regionie się poprawiają.

– Dzisiejsze spotkanie obala dwa mity – pierwszy, że samorząd województwa nie przeznacza pieniędzy na Łomżę i drugi – że miasto Łomża nie potrafi napisać dobrych wniosków – podsumował zastępca prezydenta Łomży Andrzej Garlicki i pokrótce omówił cztery łomżyńskie inwestycje.

A oto wybrane inwestycje

  • Poprawa dostępności do sieci TENT w Łomży, wartość: 1 510 047,57 zł, dofinansowanie z RPO: 1 283 540,36 zł

Dzięki dotacji z RPOWP możliwa będzie przebudowa drogi gminnej – ulicy Zygmunta Glogera (0,28 km) łączącej się z siecią TEN-T (ul. Wojska Polskiego). Wykonane zostaną roboty drogowe, kanalizacja deszczowa, oświetlenie drogi, przebudowana sieć wodociągowa i elektryczna

  • Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych w Łomży, wartość: 5 300 583,67 zł, dofinansowanie: 4 307 163,61 zł

Inwestycja zakłada rozbudowę drogi gminnej – ulicy Poligonowej (ponad 1 km), prowadzącej do terenów inwestycyjnych. Wykonane zostaną roboty drogowe, kanalizacja deszczowa, kanał technologiczny, oświetlenie, przebudowane sieci energetyczne i telefoniczna. Teraz ulica ta jest w złym stanie technicznym, tymczasem prowadzi do ważnych gospodarczo części miasta, gdzie usytuowanych jest wiele fir

  • Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 - ul. Nowogrodzkiej w Łomży, wartość: 11 139 471,47, dofinansowanie: 9 468 550,71 zł

W ramach projektu przebudowany zostanie odcinek o dł. 1,63 km, od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do granic miasta. Zostanie poszerzony pas drogowy, wybudowana kładka dla pieszych i rowerów na rzece Łomżyczka, chodniki i trasy rowerowe, zatoki autobusowe i oświetlenie. Poza tym należy przebudować kanalizację deszczową oraz sieci kolidujące z inwestycją (m.in. energetyczną, gazową, telekomunikacyjną

  • Uzupełnienie luki w połączeniach transgranicznych w granicach Łomży - ul. Zawadzka odc. I i II, wartość: 21 378 501,91, dofinansowanie: 15 129 031,52

Inwestycja obejmuje rozbudowę ul. Zawadzkiej (1,46 km): wykup gruntów, roboty drogowe, sanitarne, elektryczne i teletechniczne. Ulica ta połączy się z ul. Szosa do Mężenina w ciągu DW679, a ta (w miejscowości Mężenin) z S8 w ciągu trasy europejskiej E67, do przejścia granicznego Polska-Litwa w Budzisku. Rozbudowa pozwoli też wyprowadzić ruch tranzytowy z miasta. Projekt rozwiąże problemy transportowe Łomży, związane ze zbytnim obciążeniem ruchem oraz zapewni lepszą komunikację z ważnymi szlakami transportowymi.

Poleć innym: