Uwaga! Zmiany w oznakowaniu projektów współfinasowanych z Funduszy Europejskich

11.12.2017

Od 1 stycznia 2018 roku będą obowiązywały nowe zasady dotyczące oznakowania wszystkich projektów dofinansowanych ze środków UE, czyli także tych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Do dotychczas obowiązującego zestawu znaków (logo Funduszy Europejskich oraz flaga Unii Europejskiej z odpowiednimi podpisami, a w przypadku programów regionalnych również logo województwa) zostaną dodane barwy narodowe – flaga Rzeczypospolitej Polskiej. Trzeba podkreślić, że barwy Rzeczypospolitej Polskiej mogą występować tylko w wersji pełnokolorowej, czyli zgodnie z Ustawą o symbolach państwowych – białym i czerwonym. W przypadku wersji czarno-białej beneficjenci nie muszą uwzględniać flagi RP w zestawie logotypów.

Nowe zasady oznakowania projektów będą obowiązywały wszystkich beneficjentów, którzy podpiszą umowy (i aneksy do umów) o dofinansowanie po 1 stycznia 2018 roku.

Ta zmiana ma na celu podkreślenie faktu, że projekty, które otrzymują dofinansowanie z Unii Europejskiej są także częściowo finansowane ze środków krajowych.

Zmiany oznakowania projektów uregulowane zostały w zmodyfikowanej Księdze Identyfikacji Wizualnej znaku marki Funduszy Europejskich i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 oraz w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

Pamiętaj! Jeżeli jesteś beneficjentem Funduszy Europejskich musisz oznaczać:

  • działania informacyjne i promocyjne,
  • dokumenty związane z projektem oraz dokumenty przeznaczone dla uczestników projektów,
  • miejsce realizacji współfinansowanego przedsięwzięcia.

Każde oznaczenie musi zawierać następujące znaki:

  • znak Funduszy Europejskich (właściwy dla danego programu),
  • znak Unii Europejskiej (właściwy dla danego funduszu),
  • flagę Rzeczypospolitej Polskiej (w wersji pełnokolorowej),
  • w przypadku projektów współfinansowanych z programu regionalnego również logo województwa.
Poleć innym: