W Białymstoku i Sokółce wykształcą na medal

21.11.2018

Szkoły zawodowe w Białymstoku i Sokółce wyposażą pracownie i poprowadzą zajęcia dodatkowe dzięki dotacjom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Taką decyzję podjął na posiedzeniu 20 listopada Zarząd Województwa.

Miasto Białystok rozbuduje i zmodernizuje bazę kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku, przy ul. Ks. St. Suchowolca. Z inwestycji skorzysta 330 uczniów i 22 nauczycieli na kierunkach: technik mechanizacji i agrotroniki, technik mechanizacji rolnictwa, technik rolnik, technik weterynarii, technik turystyki wiejskiej, technik architektury krajobrazu, technik informatyk oraz technik pszczelarz. Inwestycja ma służyć podniesieniu poziomu kształcenia zawodowego. Będą prowadzone szkolenia, koła zainteresowań, zajęcia dodatkowe, wyrównawcze, staże, kursy zawodowe, studia podyplomowe, programy stypendialne. Wartość tego projektu (zintegrowanego, czyli łączącego inwestycje i działania „miękkie”) to 14,8 mln zł, natomiast dofinansowanie z RPOWP wyniesie 12,5 mln zł. W tym wypadku Białostocki Obszar Funkcjonalny musi jeszcze zatwierdzić wybór tego projektu w ramach puli, jaką dysponuje na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Sokólski projekt zakłada unowocześnienie pracowni i warsztatów do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce i Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce na potrzeby Centrum Kształcenia Praktycznego w Sokółce. Wyposażone zostaną pracownie kształcące uczniów w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarz, technik rolnik, technik mechanik oraz operator obrabiarek skrawających. Projekt ma na celu dopasowanie nauki zawodu do potrzeb lokalnego rynku pracy. Jego wartość przekracza 2 mln zł. Dofinansowanie, które na ten cel otrzyma powiat sokólski, wynosi 1,7 mln zł.

Poleć innym: