W Zambrowie warto uczyć się zawodu

17.10.2018

Pracownie zawodowe i warsztaty szkolne w Zespole Szkół nr 1 im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Zambrowie wzbogacą się o sprzęt wart ponad milion złotych. Taką dotację 16 października przyznał powiatowi zambrowskiemu Zarząd Województwa.

Celem projektu jest poprawa warunków kształcenia zawodowego i dostosowanie go do rzeczywistych warunków pracy. Dotacja umożliwi wyposażenie parku maszynowego i bazy dydaktyczno-technicznej ZS nr 1 w Zambrowie w sprzęt, narzędzia i urządzenia służące doskonaleniu zawodowemu i praktycznej nauce zawodu. Doposażone zostaną: pracownia pojazdów samochodowych i warsztaty szkolne (nauka zawodu mechanik pojazdów samochodowych), pracownia sieci komputerowych (technik informatyk), pracownia urządzeń techniki komputerowej, gospodarki materiałowej i transportu (technik logistyk) oraz pracownia gastronomiczna. Wartość inwestycji to ponad 1,1 mln zł, dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego to ponad 1 mln zł.

Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF 149 kB)

Poleć innym: