Więcej współpracy na rzecz wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w naszym regionie

10.03.2017

Wicemarszałek Maciej Żywno spotkał się dziś (10 marca) z przedstawicielami Północno-Wschodniego Klastra Ekoenergetycznego.

Spotkanie dotyczyło spraw związanych z efektywnym wykorzystywaniem energii odnawialnej w województwie podlaskim, a także konkursami ogłaszanymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii).

Podczas spotkania został też poruszony temat utworzenia klastra energetycznego. P.o. Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Joanna Sarosiek poinformowała, że rząd planuje wpisanie klastrów energetycznych do kontraktów terytorialnych wszystkich województw. Finansowanie tych inwestycji miałoby pochodzić z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Marszałek Żywno podkreślił, że jest otwarty na współpracę w dziedzinie energii odnawialnej. W tym celu m.in. ma zostać poszerzony skład grupy roboczej ds. efektywności energetycznej i OZE, która działa w ramach urzędu marszałkowskiego. W skład grupy wchodzą przedstawiciele nauki, samorządów i przedsiębiorcy. Przewodniczy jej, obecny również na tym spotkaniu, prof. Piotr Banaszuk z Politechniki Białostockiej.

 

 

Poleć innym: