Wielomilionowe wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego

31.07.2018

We wtorek, 31 lipca, podpisanych zostało kilkanaście umów z podlaskimi przedsiębiorcami, samorządami, szpitalami i szkołami.

- To już tradycja „dynamicznych wtorków". Chcielibyśmy życzyć Państwu poprawnej i szybkiej realizacji projektów, a szczególnie tego, żeby nie było najmniejszej ilości kosztów niekwalifikowalnych – mówi Anna Naszkiewicz. - Powodzenia! – życzył wszystkim Stefan Krajewski.

A oto podpisane dziś umowy:

Beneficjent: MALOW Sp. z o.o.
Tytuł projektu: Prowadzenie badań dotyczących poszukiwania rozwiązań z zakresu optymalizacji konstrukcji metalowych oraz wdrażania wydajnych, zautomatyzowanych technologii ich wytwarzania
Wartość projektu: 17 mln zł
Dofinansowanie: 7,1 mln zł

Firma utworzy dział badawczo-rozwojowy oraz zakupi do niego odpowiedni sprzęt umożliwiający prowadzenie badań przemysłowych nad optymalizacją konstrukcji mebli z metalu i prac rozwojowych w zakresie opracowywania czy tworzenia prototypów.
Efektem projektu będzie przygotowana dokumentacja techniczna nowych zoptymalizowanych konstrukcji mebli metalowych pozwalająca na ich wdrożenie do oferty firmy, jak również dokumentacja techniczna nowych, wydajnych, zautomatyzowanych procesów technologicznych ich wytwarzania.


Beneficjent: BRINTONS AGNELLA Sp. z o.o.
Tytuł projektu: Prototyp modułu wzorniczego sterowania kolorami przędz w krosnach tkackich typu Axminster
Wartość projektu: 2,8 tys. zł 
Dofinansowanie: 1,5 mln zł


Przedmiotem projektu jest opracowanie, zbudowanie i przetestowanie prototypu modułu wzorniczego sterowania kolorami przędz w krosnach tkackich typu Axminster. Prototyp będzie wykorzystywał opatentowane rozwiązania, umożliwi zwiększenie liczby różnych przędz używanych w procesie produkcyjnym, co pozwoli na stworzenie zupełnie nowej oferty wzorniczej dywanów. Projekt będzie realizowany przez konsorcjum trzech białostockich przedsiębiorstw: Brintons Agnella (lider), KarT i CADD Studio. Rezultat projektu zostanie wdrożony w procesie produkcyjnym lidera w okresie do 2 lat od zakończenia projektu.

Beneficjent: Mirosław Angielczyk „Dary Natury”
Tytuł projektu: Uruchomienie laboratorium kosmetycznego wraz z przeprowadzeniem badań przemysłowych i prac rozwojowych w zakresie opracowania i przygotowania do wdrożenia na rynek ekoinnowacyjnych produktów
Wartość projektu: 3,8 mln zł
Dofinansowanie: 2,3 mln zł


Projekt polega na budowie budynku laboratoryjnego, zakupie urządzeń i aparatury B+R, a także drobnego sprzętu laboratoryjnego. W jego ramach prowadzone będą też prace nad ponad dwudziestoma ekologicznymi produktami kosmetycznymi, wytwarzanymi z roślin i ziół.

Beneficjent: „I MEDIA” Joanna Sawicka
Tytuł projektu: OptiTouch MEDtable – innowacyjny produkt dla sektora medycznego firmy IMEDIA
Wartość projektu ogółem: 2,6 mln zł
Dofinansowanie: 1,8 mln zł

Przedsiębiorstwo zrealizuje projekt badawczo-rozwojowy, polegający na opracowaniu innowacyjnego prototypu stołu medycznego, wykorzystującego m.in. technologię dotykową. Umożliwi on odczyt grafiki i digitalizację dokumentów. Produkt będzie miał zastosowanie w placówkach medycznych. Pozwoli na integrację procesów wprowadzania i analizowania danych medycznych z wykorzystaniem innowacyjnej technologii dotykowej OptiTouch. OptiTouch MEDTable stanowić ma interface pomiędzy systemami medycznymi placówki opieki medycznej a lekarzami.

Beneficjent: INCONTECH Sp. z o.o.
Tytuł projektu: Opracowanie sensorycznego, ekologicznego systemu ogrzewania budynku, zasilanego agregatem cieplnym typu ASHP
Wartość projektu: 3,3 mln zł
Dofinansowanie: 2,1 mln zł


Projekt ma na celu opracowanie prototypu ekologicznego systemu ogrzewania budynku. System będzie składał się z części sterującej wykorzystującej sieć sensorów umieszczonych w ogrzewanych pomieszczeniach oraz źródła energii cieplnej w postaci agregatu cieplnego ASHP. Innowacyjne rozwiązanie będzie skierowane do właścicieli budynków mieszkalnych, planujących wymianę lub instalację nowych źródeł ciepła. W ramach projektu powstaną też dwa laboratoria B+R.

Beneficjent: Powiat Hajnowski
Tytuł projektu: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce poprzez realizację Kompleksowego Programu Rozwojowego Szkoły
Wartość projektu: 1,1 mln zł
Dofinansowanie: 1 mln zł


Projekt jest elementem realizacji Kompleksowego Planu Rozwoju Szkoły. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie m.in. nabędą kompetencje i kwalifikacje potrzebne na rynku pracy (np. językowe) czy umiejętności związane z posługiwaniem się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. Dla nich będą też przeznaczone staże zawodowe oraz kursy pomagające w zdobyciu nowych kwalifikacji. Projekt obejmie 160 uczniów technikum, którzy kształcą się w zawodach: technik logistyk, technik mechanik, technik budownictwa, technik ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz ośmiu nauczycieli przedmiotów zawodowych. Dla tych ostatnich przewidziany jest czterdziestogodzinny staż zawodowy.

Beneficjent: Gmina Mońki
Tytuł projektu: Rewitalizacja terenów publicznych w m. Mońki – etap II
Wartość projektu: 7,8 mln zł
Dofinansowanie: 3,5 mln zł


Projekt jest elementem gminnego programu rewitalizacji. Obejmuje budowę Mediateki, w której realizowane będą działania aktywizujące lokalną społeczność. Powstanie ona w budynku dawnego kina. Przebudowany zostanie też amfiteatr w Mońkach (wymiana siedzisk na widowni, nowe oświetlenie, monitoring).


Beneficjent: Gmina Goniądz
Tytuł projektu: Rewitalizacja Parku Miejskiego w Goniądzu
Wartość projektu: 627,4 tys. zł
Dofinansowanie: 533,3 tys. zł


W ramach projektu zostanie odnowiony park miejski w Goniądzu. Prace obejmą wymianę i uporządkowanie nawierzchni, oznakowanie miejsc ważnych historycznie, stworzenie nowych miejsc wypoczynku i przebudowę istniejących oraz nowe nasadzenia. Pojawią się też elementy małej architektury: ławki, kosze, tablice informacyjne oraz lampy oświetleniowe. Zostaną wykonane przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej i instalacji elektrycznej.

Beneficjent: Gmina Mońki
Tytuł projektu: Rewitalizacja terenów publicznych w mieście Mońki
Wartość projektu: 954,4 tys. zł
Dofinansowanie: 795,4 tys. zł


Projekt zakłada zagospodarowanie przestrzeni w pobliżu dworca PKS w Mońkach poprzez odnowienie skwerów (wycinka starej i nasadzenie nowej roślinności, przebudowa schodów wraz z dostosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych, budowa ścieżek, chodników, montaż oświetlenia, monitoringu) oraz utworzenie zewnętrznej siłowni połączonej z placem zabaw dla dzieci. Siłownia będzie dostosowana do osób w każdym wieku. Będą mogli z niej korzystać zarówno mieszkańcy, jak i przyjezdni oczekujący na pociąg lub autobus. Zaplanowano również utworzenie przystanku autobusowego w pasie jezdni oraz postawienie dwóch wiat przystankowych i zegara dworcowego.

Beneficjent: Miasto Kolno
Tytuł projektu: Rewitalizacja placów użyteczności publicznej w Kolnie
Wartość projektu: 771,9 tys. zł
Dofinansowanie: 733,1 tys. zł


Rewitalizacją zostaną objęte dwa place. Pierwszy – przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kolnie, drugi – przy Kolneńskim Ośrodku Kultury i Sportu. W ramach renowacji placu przy SP nr 2 zaplanowano prace związane m.in. z przebudową ogrodzenia, parkingu, placu i chodników. Pojawią się elementy małej architektury – ławki, kosze na śmieci, betonowe donice. Odnowiony zostanie też trawnik i klomby. Plac przy KOKiS zostanie utwardzony, przebudowane będą murki porowe, a także schody zewnętrzne. Wejście do obiektu zyska zadaszenie. Oba place będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach
Tytuł projektu: Poprawa stanu wyposażenia SPZOZ w Siemiatyczach w nowoczesny sprzęt medyczny na potrzeby leczenia chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego
Wartość projektu: 3,5 tys. zł
Dofinansowanie: 2,6 tys. zł

Projekt, który ma poprawić dostęp do wysokiej jakości świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, obejmuje wyposażenie w sprzęt medyczny różnych części szpitala: bloku operacyjnego, Pododdziału Ortopedycznego i znajdującego się tam gabinetu zabiegowego, Poradni Urazowo-Ortopedycznej, Poradni Rehabilitacji i Pracowni Fizjoterapii oraz sterylizatorni. Z usług zdrowotnych skorzysta prawie 28 tys. osób.

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce
Tytuł projektu: Poprawa dostępności do usług medycznych w obszarze chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej w SPZOZ w Sokółce
Wartość projektu: 17,1 tys. zł 
Dofinansowanie: 3,4 tys. zł


Projekt zakłada prace budowlane w SP ZOZ w Sokółce: nadbudowę Bloku Operacyjnego nad istniejącym, parterowym, podpiwniczonym blokiem „E”, rozbudowę bloku „E” o dwie klatki schodowe, zapewniające zgodną z przepisami ewakuację budynku, rozbudowę pierwszego piętra bloku „B”, rozbudowę łącznika pomiędzy blokiem „B” i projektowaną nadbudową nad blokiem „E”.
Inwestycja obejmuje również zakup wyposażenia bloku operacyjnego oraz zakup aparatury medycznej do bloku operacyjnego i poradni chirurgicznej. Dzięki dotacji poprawi się jakość funkcjonowania opieki i dostępność usług w zakresie diagnostyki, zabiegów i opieki pooperacyjnej osób z niewydolnością żylną oraz chorobami układu kostno - stawowo - mięśniowego.

Beneficjent: Miasto Zambrów 
Tytuł projektu: Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych w Zambrowie
Wartość projektu: 4 mln zł
Dofinansowanie: 2,9 mln zł


Projekt zakłada wymianę starych pieców węglowych na nowe, gazowe. Z wymiany skorzysta 86 gospodarstw domowych z Zambrowa. W mieście pojawi się także ledowe oświetlenie uliczne (ok. 1,6 tys. sztuk) oraz system mierzący poziom zanieczyszczenia.

Beneficjent: Gmina Korycin
Tytuł projektu: Budowa systemu instalacji fotowoltaicznych i solarnych w Gminie Korycin
Wartość projektu: 1,7 mln zł
Dofinansowanie: 1 mln zł


Na posesjach należących do mieszkańców gminy pojawi się 35 kolektorów słonecznych oraz 47 instalacji fotowoltaicznych, które pozwolą na pozyskiwania energii cieplnej i elektrycznej z OZE.

Poleć innym: