Wsparcie dla lokalnych społeczności

13.09.2018

Dotacje przyznane w ramach konkursów organizowanych przez lokalne grupy działania pomogą w rozwijaniu kompetencji przedszkolaków i zwiększeniu aktywności zawodowej mieszkańców.

Ponad 111 tys. dotacji (wartość projektu: 119,4 tys. zł) powędruje do Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniądzu (LGD Fundusz Biebrzański). Fundusze będą przeznaczone na dodatkowe zajęcia i zakup materiałów dydaktycznych. Skorzysta z nich 80 dzieci oraz pięć nauczycielek. Przedszkolaki będą mogły rozwijać kompetencje kluczowe, np. językowe czy matematyczne, a kadra pedagogiczna – umiejętności potrzebne w pracy z dziećmi.

Podobny projekt będzie realizowany w Przedszkolu nr 2 w Sokółce (LGD Szlak Tatarski). Z dodatkowych zajęć „Odkrywcy i konstruktorzy”, „Matematyka pod lupą”, „Mam swój czas”, kształtujących kompetencje matematyczne, naukowo-techniczne, informatyczne czy umiejętność pracy w grupie i uczenia się skorzysta 98 dzieci. Ośmiu nauczycieli weźmie udział w szkoleniach uczących nowatorskiego podejścia m.in. do nauki matematyki, twórczej aktywności, swobody działania, w tym podejmowania ryzyka. Wartość dofinansowania to ok. 400 tys. zł.

Z kolei mieszkańcy LGD Biebrzański Dar Natury (gminy: Grajewo, Radziłów, Rajgród, Szczuczyn, Wąsosz, Jedwabne, Przytuły, Bargłów Kościelny i miasto Grajewo), którzy mają ukończone 30 lat i są w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, będą mogli korzystać ze wsparcia w postaci doradztwa zawodowego, szkoleń, warsztatów i staży zawodowych. Dla uczestników (34 osoby) przewidziane są również warsztaty rozwoju osobistego, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, pośrednictwo pracy. Wartość projektu to 419,4 tys. zł, dofinansowanie – prawie 400 tys. zł. Z takiego wsparcia skorzystają też mieszkańcy LGD Puszcza Białowieska (gminy: Hajnówka, Białowieża, Narew, Narewka, Czyże, Czeremcha, Dubicze Cerkiewne, Bielsk Podlaski, Boćki, Orla, Kleszczele oraz miasto Hajnówka), pozostający bez pracy. Ponad 30 osób, które ukończyły 30 lat może liczyć na staże, szkolenia i warsztaty, pomagające w znalezieniu zatrudnienia. Dotacja dla tego projektu wynosi niemal 400 tys. zł.

Poleć innym: