Wsparcie na lokalną aktywność w Łapach

26.11.2018

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych IMPULS i partner – gmina Łapy otrzymają prawie 890 tys. zł dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego na dwie edycje projektu „Program Aktywności Lokalnej na terenie Miasta i Gminy Łapy”.

Za realizację przedsięwzięcia będą odpowiadać Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach i Klub Integracji Społecznej Sukces w Działaniu. Wsparcie jest skierowane do osób znajdujących się w trudnej sytuacji, bezrobotnych i biernych zawodowo, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. W projektach może wziąć udział łącznie aż 180 osób (po 90 w ramach każdej edycji) – mieszkańców Łap oraz miejscowości: Uhowo, Płonka, Łapy Szołajdy, Dębowina, Łapy Osse, Gąsówka Osse, Gąsówka Stara.

Projekty mają na celu zwiększenie aktywności społecznej tych osób, a działań, które mają do jego osiągniecia doprowadzić jest naprawdę sporo. To m.in. opracowanie diagnozy środowiska lokalnego, warsztaty z psychologiem, wyjazdy integracyjne, szkolenia rozwijające kompetencje cyfrowe, doradztwo zawodowe. Planowane jest też uruchomienie Punktu Informacji Społecznej po to, by skutecznie zapobiegać wykluczeniu społecznemu czy ubóstwu mieszkańców gminy.

Projekty zostały wyłonione w konkursie zorganizowanym przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W. Ich łączny koszt to 941 tys. zł, dofinansowanie z RPOWP wyniesie 889,9 tys. zł.

Poleć innym: