Wydłużenie naboru na programy podnoszące aktywność zawodową

14.12.2018

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że do 31 grudnia 2018 roku wydłużono termin trwającego naboru wniosków w ramach Działania 2.1.

Zmiana spowodowana jest pojawieniem się wątpliwości w zakresie grupy docelowej możliwej do objęcia wsparciem oraz sposobu pomiaru wskaźnika efektywności zawodowej w ramach konkursu. Wydłużenie terminu podyktowane jest również prośbą potencjalnych wnioskodawców.

Poleć innym: