Wydłużenie naboru wniosków w konkursie zintegrowanym 7.2.2/8.4.2

15.03.2017

Instytucja Zarządzająca informuje o wydłużeniu terminu składania wniosków do 31 marca 2017 r. w konkursie ogłoszonym w ramach Poddziałania 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF oraz Poddziałania 8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych w obszarze BOF

Treść komunikatu (DOCX 80 kB)

Poleć innym: