Wynik oceny formalno merytorycznej w ramach naboru wniosków do Podddziałania 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach

14.06.2017

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 publikuje listę projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.2.1 podlegających ocenie formalno - merytorycznej wraz z wynikami oceny.

Lista projektów po ocenie (PDF 253 kB)

Poleć innym: