Wyniki konkursu na kształcenie zawodowe

01.09.2017

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 3.3 (numer naboru RPPD.03.03.01-IZ.00-20-001/16) przyjętą uchwałą Nr 236/3221/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Lista projektów (PDF 403 kB)

Skład Komisji Oceny Projektów (PDF 241 kB)

Poleć innym: