Wyniki oceny formalno-merytorycznej na etapie preselekcji w ramach naboru do Poddziałania 3.3.1/8.2.2

04.08.2017

Instytucja Ogłaszająca Konkurs podaje do wiadomości wyniki oceny formalno merytorycznej uproszczonych wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru do Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki / Poddziałania 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna w obszarze BOF.

Wyniki oceny formalno-merytorycznej na etapie preselekcji (XLS 72 kB)

Poleć innym: