Wyniki oceny formalno-merytorycznej z Działania 6.2 – projekty złożone w listopadzie 2016 r.

15.02.2017

IZ RPOWP publikuje wyniki oceny formalno-merytorycznej projektów złożonych w listopadzie 2016 r. w ramach konkursu ciągłego z Działania 6.2 RPOWP 2014-2020, numer naboru RPPD.06.02.00-IZ.00-20-001/16.

Lista projektów

Poleć innym: