Za nami kolejne posiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWP

26.05.2017

Spotkaniu, które odbyło się w czwartek, 25 maja, przewodniczył marszałek Jerzy Leszczyński.

Członkowie Komitetu Monitorującego zatwierdzili szereg kryteriów wyboru projektów w ramach programu regionalnego. Są to kryteria dotyczące takich dziedzin, jak m.in. ekoinnowacje (działanie 1.3), aktywna integracja (działanie 7.1) czy infrastruktura ochrony zdrowia (poddziałanie 8.4.1).

Zapoznali się także z aktualnym stanem realizacji RPOWP na lata 2014-2020 oraz propozycjami zmian, jakie mają zostać wprowadzone w programie. Omówiła je Joanna Sarosiek, p.o. dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego. Wśród nich znalazły się zmiany wynikające z aktualizacji zapisów Umowy Partnerstwa, czyli porozumienia zawartego między polskim rządem a Komisją Europejską, regulującego kwestie związane z wydatkowaniem funduszy unijnych w obecnej perspektywie.

 

Poleć innym: