Zajęcia w szkołach, remonty i kolektory słoneczne w gminach. Dzięki dotacjom z RPOWP

20.11.2018

Blisko 2,5 miliona złotych przyznał dziś Zarząd Województwa z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na projekty gmin z Lokalnych Grup Działania: Szlak Tatarski, Puszcza Knyszyńska, Puszcza Białowieska i Kanał Augustowski.

Ponad 90 tys. zł dotacji trafi do gminy Sokółka z LGD Szlak Tatarski. Projekt będzie realizowany w Szkole Podstawowej w Starej Kamionce. Skorzysta z niego 50 osób dzieci i młodzieży z terenów wiejskich gminy Sokółka. Gmina kupi wyposażenie do szkoły, w tym komputery i pomoce dydaktyczne. Zostaną zorganizowane dodatkowe zajęcia wyrównawcze z matematyki, z języka angielskiego, koło szachowe, taneczne, zajęcia komputerowe. Uczniowie wyjadą również do Centrum Edukacji Matematycznej Łamigłówka w Poznaniu.

W ramach LGD Puszcza Knyszyńska gmina Czarna Białostocka otrzyma blisko 700 tys. zł dofinansowania na odnowienie rynku w centrum: utwardzenie placu, wykonanie oświetlenia, zasadzenie zieleni, budowę fontanny.

Gminy z LGD Puszcza Białowieska wzbogacą się o ponad milion złotych dotacji. Gmina Hajnówka za 353 tys. zł dofinansowania przebuduje budynek po byłej mleczarni na Klub Integracji Społecznej (dla osób bezrobotnych, chorych, biednych). Natomiast gmina Narewka 711 tys. zł dotacji przeznaczy na utworzenie dziennego domu pomocy w Lewkowie Starym. Rozbuduje i wyposaży budynek po dawnym ośrodku zdrowia. Nowa placówka obejmie opieką 25 osób.

Gmina Płaska, należąca do LGD Kanał Augustowski, zainstaluje panele i kolektory fotowoltaiczne na budynkach mieszkalnych. Kolektory będą wykorzystywane do podgrzania wody (energia cieplna), zaś panele fotowoltaiczne – do produkcji energii elektrycznej na potrzeby gospodarstw domowych. Na ten cel gmina otrzyma dotację wynoszącą 381 tys. zł. Natomiast Augustowskie Placówki Kultury dzięki dotacji 174 tys. zł odnowią i unowocześnią Muzeum Kanału Augustowskiego. Zagospodarowany zostanie teren wokół, wykonane oświetlenie oraz kupiony sprzęt (np. do projekcji audiowizualnej w budynku muzeum oraz na zewnątrz), wyposażenie do organizacji wystaw.

Poleć innym: