Zarząd wybrał do dofinansowania część projektów zgłoszonych przez szpitale w ramach konkursu na infrastrukturę ochrony zdrowia

27.06.2018

  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim

W ramach projektu, który ma poprawić dostępność do specjalistycznych świadczeń z zakresu chorób układu kostno-mięśniowego oraz układu krążenia, przewidziana jest przebudowa i wyposażenie centralnej sterylizatorni, zakup nowoczesnego wyposażenia na potrzeby Oddziału Urazowo-Ortopedycznego i Poradni urazowo-ortopedycznej, a także zakup nowoczesnego wyposażenia na potrzeby Oddziału Chirurgicznego z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej i Poradni chirurgicznej. Dzięki projektowi z ulepszonych usług zdrowotnych skorzysta 8350 osób.

Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniesie 5,8 mln zł. Wartość dofinansowania z RPOWP – 3,9 mln zł.

  • Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku

Realizacja projektu zgłoszonego przez BCO ma poprawić jakość i dostępność zabiegów chemioterapii onkologicznej. Będzie to możliwe dzięki utworzeniu centralnej pracowni leków cytostatycznych oraz przebudowie i adaptacji apteki szpitalnej oraz centralnej sterylizatorni. Inwestycja umożliwi zwiększenie liczby zabiegów chemioterapii onkologicznej wykonywanych zarówno w trybie ambulatoryjnym, jak i stacjonarnym.

Wartość projektu wynosi 13,1 mln zł, dofinansowanie – 6,8 mln zł.

  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

Projekt, który ma poprawić dostęp do wysokiej jakości świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, obejmuje wyposażenie w sprzęt medyczny różnych części szpitala: bloku operacyjnego, Pododdziału Ortopedycznego i znajdującego się tam gabinetu zabiegowego, Poradni Urazowo-Ortopedycznej, Poradni Rehabilitacji i Pracowni Fizjoterapii oraz sterylizatorni. Z usług zdrowotnych skorzysta prawie 28 tys. osób.

Koszt projektu to 3,5 mln zł. Dotacja wyniesie 2,6 mln zł.

  • Szpital Ogólny w Kolnie

W ramach projektu zaplanowany jest remont Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, remont sali pooperacyjnej Oddziału Chirurgii Ogólnej, zakup nowoczesnego wyposażenia na potrzeby oddziału i sali pooperacyjnej. Wszystko po to, aby pacjenci mieli lepszy dostęp do świadczeń medycznych w zakresie chorób układu kostno-mięśniowo-stawowego oraz układu krążenia. Z ulepszonych usług ma skorzystać 1086 osób.

Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniesie 3,8 mln zł, natomiast wartość dofinansowania – 2,3 mln zł.

  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach

Projekt zakłada przebudowę i rozbudowę infrastruktury placówki oraz zakup sprzętu rehabilitacyjnego, co przyczyni się do rozwoju kompleksowych świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej oraz zwiększenia dostępności i jakości usług zdrowotnych.

Wartość inwestycji to 5,9 mln zł, dotacja wyniesie 3,4 mln zł.

  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku

W ramach projektu zaplanowany jest zakup angiografu, aparatury medycznej do Oddziału Kardiologii z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej i Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego i do Poradni Kardiologicznej, zakup aparatury medycznej do Oddziału Urologii Onkologicznej i Ogólnej.

Koszt inwestycji to 7,5 mln zł, dotacja – 6,3 mln zł.

Poleć innym: