Zasada n+3 wykonana. Środki unijne nie są zagrożone!

14.11.2018

- Wykonaliśmy zasadę n+3 w województwie podlaskim już w tej chwili, a nie na koniec roku – powiedział na dzisiejszej, 14 listopada konferencji prasowej poświęconej realizacji RPOWP 2014-2020 Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński. - Oznacza to, że środki unijne w programie nie są zagrożone.

- Mimo kłamliwej kampanii wyborczej rządu, w której straszono utratą środków unijnych, nie grozi nam utrata ani eurocenta. Naszą liczbą dnia jest 101 proc. rozliczonych środków z tych, które mieliśmy wykonać do końca roku. Zasadę n+3 osiągnęliśmy 8 listopada – dodał wicemarszałek Maciej Żywno.

W perspektywie 2014-2020 każde województwo wdrażające swój regionalny program operacyjny musi przestrzegać tej zasady. W praktyce, zasada n+3 określa minimalne kwoty wydatkowania (certyfikacji) na każdy rok (rok n). Kwoty te należy zadeklarować do Komisji Europejskiej najpóźniej w ciągu trzech kolejnych lat (n+3). W przypadku naszego programu pierwszym rokiem rozliczającym tę zasadę jest rok 2018. Jeśli instytucja zarządzająca programem w roku n+3, certyfikuje kwotę mniejszą, bezpowrotnie traci wartość różnicy.

Rok 2018 jest rokiem oceny poziomu realizacji zasady n+3 we wszystkich programach regionalnych. Do końca 2018 roku nasze województwo, zgodnie z przyjętymi wcześniej założeniami, musiało scertyfikować prawie 167,5 mln euro. Ten cel został osiągnięty i to z nadwyżką prawie miliona złotych już 8 listopada tego roku.

Jak przyznali na konferencji marszałkowie Leszczyński i Żywno zasada została osiągnięta dzięki zaangażowaniu beneficjentów, w których rękach znajduje się już niemal 60 proc. środków, dzięki przyspieszeniu ostatnich tygodni oraz ciężkiej pracy departamentów odpowiedzialnych za wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego.

PKP ma problemy z inwestycjami kolejowymi

Obok dobrych wiadomości wicemarszałek Maciej Żywno przekazał również pismo PKP PLK, z którego wynika, że spółka chce przesunąć prawie 50 mln zł z inwestycji na linii nr 36 Łapy – Śniadowo – granica województwa na projekty, na które zostały już podpisane umowy. Chodzi o rewitalizację linii kolejowych nr 57 na odcinku Kuźnica Białostocka – Geniusze oraz nr 923 na odcinku Bufałowo Wschód – Bufałowo. PKP PLK jako uzasadnienie wskazuje problemy ze sfinansowaniem projektu, na realizację którego nie posiada własnych, dodatkowych środków (przetarg na obie inwestycje został unieważniony, ze względu na przekroczenie przez oferentów zakładanych wcześniej kosztów inwestycji).

PKP PLK chcą wycofać z urzędu marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie na rewitalizację linii kolejowej nr 36 na odcinku Łapy – Śniadowo – granica województwa oraz unieważnić wszystkie przetargi, które są związane z realizacją tego przedsięwzięcia. - Okazuje się, że dla rządu nadal jako region nie jesteśmy priorytetem, bo wycofuje się z kolejnych ważnych dla nas inwestycji – podkreślił wicemarszałek Żywno. Obawia się też, że i pierwsze dwie inwestycje są zagrożone. A nic nie wskazuje na to, by w kolejnej perspektywie pojawiły się środki na rewitalizacje linii kolejowych.

- Przekazujemy w ręce kolejnego zarządu komfort zarządzania środkami, sytuację spokojną, niech teraz wywiążą się z obietnic przedwyborczych odnośnie największych inwestycji w naszym regionie – dodał Maciej Żywno.

Poleć innym: