Zastrzyk pieniędzy dla szkół zawodowych w Białymstoku i Dowspudzie

25.07.2018

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Białymstoku otrzyma dofinansowanie w wysokości 4 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego. Decyzję o jego przyznaniu podjął na wtorkowym (24.07) posiedzeniu Zarząd Województwa Podlaskiego. Dotację w wysokości 523 tys. zł na kształcenie zawodowe otrzyma również technikum w Zespole Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie.

4 mln dla ZSZ nr 2 w Białymstoku

Projekt „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku - szkoła inteligentnych specjalizacji” jest projektem zintegrowanym, łączącym działania „miękkie”, takie jak kursy, staże czy dodatkowe zajęcia z inwestycjami w infrastrukturę dydaktyczną.

W ramach tej pierwszej części przewidziane są przedsięwzięcia, mające na celu podniesienie poziomu kształcenia zawodowego. Oferta edukacyjna szkoły zostanie rozszerzona o dwa nowe kierunki: operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz technik automatyk. Uczniowie będą też mogli skorzystać z kursów, zajęć, staży i spotkań z pracodawcami, a także stypendiów. Ta oferta będzie skierowana do ponad 160 uczniów, kształcących się na nowych kierunkach oraz  na kierunku technik mechatronik. W projekcie przewidziano też działania związane z podniesieniem kompetencji kadry dydaktycznej.

W części inwestycyjnej zaplanowany jest remont budynku warsztatowo-dydaktycznego oraz jednej z sal w budynku ZSZ przy ul. Świętojańskiej, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych. W ten sposób obiekt zostanie przystosowany do potrzeb kształcenia w nowych zawodach.

Wartość całego przedsięwzięcia to 4,2 mln zł, dofinansowanie z RPOWP wyniesie 3,7 mln zł.

Ponad 500 tys. zł na kształcenie zawodowe w technikum w Dowspudzie

W projekcie „Zawodowa Dowspuda” weźmie udział 60 uczniów i czterech nauczycieli kształcenia praktycznego. Zarówno młodzież, jak i ich nauczyciele będą mogli uczestniczyć w stażach zawodowych. Oprócz tego, oferta skierowana do uczniów obejmuje np. kursy zawodowe, w ramach których będzie można nabyć odpowiednie uprawnienia, zajęcia wyrównawcze czy warsztaty naukowe, kształtujące kompetencje kluczowe, potrzebne na rynku pracy.

Całkowity koszt projektu to 560,6 tys. zł

Poleć innym: