Zbuntowane Anioły

07.11.2018

Fundacja EGO i jej partner – Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach pomogą rodzinom przezwyciężyć problemy wychowawcze.

Projekt „Zbuntowane Anioły” jest skierowany do tzw. „trudnej” młodzieży, dzieci i rodzin przeżywających trudności wychowawcze. To właśnie dla nich w Suwałkach powstanie placówka wsparcia dziennego, w której znajdą specjalistyczną pomoc. Placówka zostanie utworzona na bazie istniejącej już od 5 lat poradni rodzinnej.

Dzięki dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego na wsparcie może liczyć 70 osób nieletnich oraz 100 dorosłych z Suwałk i powiatów suwalskiego, augustowskiego i sejneńskiego. To właśnie dla nich przewidziane są m.in. zajęcia terapeutyczne, edukacyjne, rozwijające kompetencje, a także poradnictwo, np. prawne czy grupy samopomocowe.

Wartość projektu to 2,1 mln zł, dofinansowanie z RPOWP wyniesie 1,9 mln zł.

Zastępca Dyrektora Departamentu EFS Małgorztaa Kukor-Kołodko podpisuje umowę z beneficjentem Fundacją EGO

Zastępca Dyrektora Departamentu EFS Małgorztaa Kukor-Kołodko i beneficjent Fundacja EGO prezentują podpisaną umowę.

Poleć innym: