Zeroenergetyczny budynek wielorodzinny powstanie w Bielsku Podlaskim

10.08.2017

Przedstawiciele firmy Unibep SA i wicemarszałkowie województwa Anna Naszkiewicz i Maciej Żywno podpisali umowę na realizację projektu badawczo-rozwojowego, dzięki któremu powstanie prototypowy, samowystarczalny energetycznie budynek mieszkalny.

Uczestników spotkania powitał Leszek Gołąbiecki, prezes Unibepu, który podziękował członkom Zarządu Województwa za przyznanie dotacji w ramach konkursu na działalność badawczo-rozwojową w firmach. Podkreślił, że projekt pomoże w rozwoju oddziału spółki – Unihouse.

– Mamy nadzieję, że jest to projekt skrojony na miarę Regionalnego Programu Operacyjnego i województwa podlaskiego – powiedziała wicemarszałek Anna Naszkiewicz. Natomiast wicemarszałek Maciej Żywno przypominał, że Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego zakłada rozwój regionu w oparciu o konkurencyjne firmy. – Ten konkurs pozwala przedsiębiorstwom podnosić jakość produktów, a tym samym poprawiać swoją pozycję na rynku. Cieszę się, że do grona tych przedsiębiorstw dołącza Unibep i Unihouse. Państwa sukces jest sukcesem regionu – podkreślił wicemarszałek.

Dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego pomoże w opracowaniu, a następnie wdrożeniu do produkcji w Fabryce Domów Unihouse w Bielsku Podlaskim modułów, z których są budowane budynki wielorodzinne. Kilkupiętrowe bloki zrealizowane dzięki takim modułom będą zeroenergetyczne, a więc samowystarczalne pod względem energetycznym. Prace badawczo-rozwojowe dotyczą przede wszystkim stworzenia nowych rozwiązań w zakresie izolacji i akustyki domów, a także poprawy ich parametrów cieplnych i wilgotnościowych.

W ramach projektu powstanie prototyp takiego budynku, który zostanie poddany różnym testom. Dzięki temu będzie można sprawdzić, czy opracowane wcześniej rozwiązania konstrukcyjne sprawdzają się w warunkach rzeczywistych, a następnie je udoskonalać.

Całkowita wartość projektu to prawie 4,5 mln zł. Dofinansowanie z RPOWP wynosi 2,4 mln zł. Jego realizacja ma się zakończyć w listopadzie 2019 roku.

---

Budynek zeroenergetyczny to, w skrócie, budynek samowystarczalny pod względem energetycznym. Dzięki rozwiązaniom takim, jak np. odzysk ciepła z wentylacji, czy doskonałej izolacji, zapotrzebowanie na energię grzewczą w tego typu domu jest bardzo niskie. Dodatkowo budynek zeroenergetyczny nie emituje dwutlenku węgla. Jest więc przyjazny środowisku.

 

 

Poleć innym: