Zmiana terminu ogłoszenia naboru do Poddziałania 5.3.1

03.08.2018

Komunikat dotyczący ogłoszenia naboru wniosków w ramach Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne  
 
Typ projektu: Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i budownictwa komunalnego (budynków mieszkalnych wielorodzinnych)

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 informuje, iż zmianie ulega termin ogłoszenia konkursu. Wynika to z aktualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego, co pociąga za sobą konieczność wprowadzenia zmian w zapisach Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych. Planowany termin uruchomienia konkursu to przełom sierpnia i września br.  

Treść komunikatu (PDF 351 kB)

Poleć innym: