Zmiana terminu ogłoszenia naboru na projekty dotyczące efektywności energetycznej w budynkach publicznych

18.09.2018

W nawiązaniu do komunikatu ogłoszonego w dniu 03 sierpnia 2018 r., Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 informuje, iż z uwagi na wydłużony czas potrzebny na konsultacje aktualizowanej dokumentacji konkursowej, w tym przyjęcia kryteriów przez Komitet Monitorujący RPOWP, planowany na przełomie sierpnia i września 2018 roku nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:
Osi priorytetowej V: Gospodarka niskoemisyjna,
Działania 5.3: Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej,
Poddziałania 5.3.1: Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne,
zostanie ogłoszony w późniejszym terminie.
Informacja o dokładnym terminie ogłoszenia przedmiotowego naboru zostanie opublikowana na stronie www.rpo.wrotapodlasia.pl odrębnym komunikatem.

Pełna treść komunikatu (PDF 355 kB)

Poleć innym: