Zmiana zapisów Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych

27.07.2018

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPOWP na lata 2014-2020.

Zmiany w dokumencie zostały wprowadzone uchwałą nr 309/4504/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z 24 lipca 2018 roku.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWP (PDF 4.09 MB)

Wykaz zmian (PDF 374 kB)

Poleć innym: