Zmiana zapisów Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPOWP

13.05.2019

Instytucja Zarządzająca informuje, że nastąpiła zmiana zapisów Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPOWP. Zmiany weszły w życie zgodnie z uchwałą nr 39/524/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 7 maja 2019 r. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami.

Zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (PDF 4.25 MB)

Wykaz zmian (PDF 1.03 MB)

Poleć innym: