Zmiana zapisów Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPOWP

13.09.2018

Instytucja Zarządzająca informuje, że w dniu 12.09.2018 nastąpiła zmiana zapisów Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPOWP. Zmiany weszły w życie zgodnie z uchwałą nr 317/4654/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 12 września 2018 r.

Zaktualizoowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (PDF 4.23 MB)

Wykaz zmian (PDF 902 kB)

Termin, od którego zmieniony SZOOP jest stosowany to 12 września 2018 r.

Zapraszamy do zapoznania się ze zaktualizowanym dokumentem, wykazem zmian wraz z załącznikami (link)

Poleć innym: