Komunikat w sprawie zmian w Regulaminach konkursów

25.09.2017

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, że zaszły zmiany w Regulaminach następujących konkursów:

RPPD.01.03.00-IZ.00-20-001/17 ogłoszonego w ramach Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

RPPD.01.03.00-IZ.00-20-002/17 ogłoszonego w ramach Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach Typ 2. Ekoinnowacje

RPPD.01.05.00–IZ.00-20-001/17 ogłoszonego w ramach Działania 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000.

Wprowadzone zmiany wynikają w szczególności ze zmiany przepisów prawa oraz wytycznych właściwego ministra ds. rozwoju regionalnego. Treść komunikatów w sprawie zmian w Regulaminach konkursów, wykazy zmian oraz aktualne dokumenty w zakresie wymienionych wyżej naborów, znajdują się na stronie poszczególnych konkursów w zakładce "Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków".

Poleć innym: