Zmiany w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych

02.01.2019

27 grudnia 2018 Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę o zmianach w zapisach Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPOWP 2014-2020 (Uchwała Nr 5/29/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z 27.12.018 r.). Jednocześnie zmianie uległy załączniki nr 2, 3 i 4. Zmieniony dokument jest stosowany od 27 grudnia 2018 r.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWP 2014-2020 wraz z załącznikami znajduje się w dziale "Prawo i Dokumenty"

Wykaz zmian dokonanych w SzOOP (PDF 326 kB)

Poleć innym: