Zmień klimat na EKO w swojej firmie

30.08.2017

Skorzystaj z dofinansowania na wdrażanie ekoinnowacji w przedsiębiorstwach. Do 29 września można składać wnioski.

– Innowacyjność to konieczność. Jeśli chcemy być konkurencyjni, musimy szukać innowacyjnych rozwiązań. Tylko tak możemy sprostać wyzwaniom współczesnej gospodarki. Dlatego właśnie Unia Europejska kładzie duży nacisk na ten aspekt. Innowacyjność szczególnie cenna to taka, która jest eko, czyli wpływa na efektywniejsze wykorzystanie zasobów naturalnych oraz ograniczenie szkodliwego oddziaływania na środowisko – mówi Maciej Żywno, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego. – I właśnie takie innowacyjne rozwiązania chcemy wspierać! W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 przewidzieliśmy środki dla firm, które wprowadzają do swojej działalności gospodarczej ekoinnowacje.

Ruszył właśnie pierwszy taki konkurs. Od 28 sierpnia do 29 września 2017 roku można składać wnioski w ramach Działania 1.3 Ekoinnowacje. Do podziału jest 20 mln zł. – Serdecznie zapraszamy do udziału podlaskie przedsiębiorstwa – mówi Maciej Żywno.

Dla kogo

To szansa dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzących działalność na terenie województwa podlaskiego. Mogą się ubiegać o dofinansowanie realizacji projektów polegających na wdrożeniu takich przedsięwzięć. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie to aż 5 mln zł.

Na co

Za innowacje ekologiczne (ekoinnowacje) uznawane są wszystkie formy innowacji, które zmierzają do zrównoważonego rozwoju (czyli takiego, który pozwoli rozwijać się również przyszłym pokoleniom), m.in. poprzez ograniczenie oddziaływania na środowisko lub osiągnięcie większej skuteczności przy wykorzystania zasobów. Zaliczyć do nich można m.in.:

  • rozwiązania służące zintegrowanemu podejściu do kwestii efektywnego wykorzystania zasobów, w tym energii i surowców,
  • inwestycje ograniczające materiało- i energochłonność oraz związane z odzyskaniem surowców wtórnych,
  • inwestycje związane z „zieloną gospodarką”, „zielonymi produktami”,
  • innowacje w takich branżach jak recykling odpadów, oczyszczanie zużytej wody i ścieków, filtracja i kontrola emisji itp.,
  • inwestycje mające na celu poprawę jakości powietrza w sektorze MŚP poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych oraz wsparcie działalności monitoringowej i pomiarowej,
  • działania w zakresie dostosowania istniejących instalacji produkcyjnych do standardów najlepszych dostępnych technik (best available technology – BAT), wsparcie inwestycji dostosowywanych do wymogów ochrony środowiska,
  • działania związane z wdrażaniem systemów zarządzania środowiskowego oraz uzyskaniem certyfikowanych ekoznaków, proekologicznym zarządzaniem i proekologicznym marketingiem,
  • rozwiązania informatyczne sprzyjające oszczędności energii i wspierające wdrożenie zielonej rachunkowości w przedsiębiorstwie.

Poleć innym: