Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków - Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach - Ekoinnowacje

Spotkanie odbędzie się 31 sierpnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ul. Wyszyńskiego 1, sala konferencyjna 115 (I piętro) w godzinach 10:00 – 13:00.

Prosimy o zgłaszanie maksymalnie 3 przedstawicieli danego przedsiębiorstwa.


Obiekt

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 Białystok

Wypełnij zgłoszenie

wynik operacji: 8*6

* Adres e-mail zostanie wykorzystany do wysłania potwierdzenia rejestracji. Nie będzie wykorzystywany do celów marketingowych, ani udostępniany podmiotom trzecim.