Spotkanie informacyjne w Hajnówce dotyczące konkursu w ramach Działania 1.5 - wspieranie przedsiębiorczości na obszarach Natura2000

Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. Aleksego Zina 1.

max. 2 os. z przedsiębiorstwa/instytucji


Obiekt

Białystok

Brak możliwości rejestracji

Nie można dokonać rejestracji na wybrane wydarzenie. Prawdopodobnie przekroczono limit dostępnych miejsc lub zakończył się okres zapisów.